sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 28. februāris
Vārda dienas svin: Skaidrīte, Justs, Skaidra
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

Raibblats


Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Tēvu diena. Februāra nogalē, kad Bebru pamatskolā tradicionāli viesojas bērnu tēvi, visi kopā atskatījāmies uz 2017. gada divos pirmajos mēnešos padarīto. Veiksmes un sasniegumi izveidoja vērtīgu dāvanu vienmēr laipni gaidītajiem viesiem. Raits, labestīgs un humora pilns bija stundu ilgais svētku koncerts (vadītāja A. Romanovska), kurā savu deju soli atrādīja gan sākumskolas, gan pamatskolas dejotāju kolektīvs (vadītāja L. Antoneviča). Dejas mijās ar izcilām skolēnu skatuves runām, no kurām vairākām temats bija “Mans tētis”.

lasīt vairāk

Foto izstāde KUSTOŅI

27.02.2017
 

koknese_BB_kustoni_1.jpg

Pirms gada Kokneses bibliotēkas apmeklētāji jau iepazinās un atzinīgi novērtēja jaunās fotogrāfes Agitas Blauas darbus. Tāpēc prieks par atkalredzēšanos jaunu fotogrāfiju izstādē "Kustoņi". 7.martā plkst 16.30 visi laipni aicināti uz sarunu ar autori!
 

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

lasīt vairāk

 

Lauksaimnieki tiek aicināti uz ikgadējo bezmaksas pasākumu: 16. martā Iršu pagasta pārvaldē; 22. martā Pļaviņu pilsētas kultūras namā; 9. martā Aizkraukles pilsētas kultūras namā. Visās vietās pasākuma laiks: 10.00 - 13.00.

lasīt vairāk

 

Pašvaldības ir ieinteresētas brīvi izvēlēties sadarbības teritorijas, un likumos nav nepieciešams akcentēt konkrētu sadarbības teritoriju robežas - tā Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes februāra sēdē Vecumniekos sprieda reģiona pašvaldību vadītāji.

lasīt vairāk

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTS

23.02.2017
 

KOKNESES NOVADA DOME (reģ. Nr.90000043494)

IZSLUDINA PIETEIKŠANOS:

AMATS: NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTS (profesijas kods 3142 17)

IESTĀDE – Kokneses novada dome

DARBA VIETA – Attīstības nodaļa

DARBA LAIKS – uz nenoteiktu laiku

PRETENDENTAM IZVIRZĪTAS ŠĀDAS PRASĪBAS:

1. otrā līmeņa augstākā izglītība teritorijas plānotāja, arhitekta, zemes ierīkotāja, mērnieka vai melioratora specialitātē;

2. vēlama pieredze darbā pašvaldībā vai citās institūcijās darbā ar teritorijas plānošanu un nekustamajiem īpašumiem;

3. māka veidot sadarbību un strādāt komandā ar citiem speciālistiem;

4. labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;

5. zināšanas vai pieredze lietvedībā;

6. spēja savu iespēju robežas risināt konfliktsituācijas;

7. prast izvērtēt sava darba rezultātus un izdarīt secinājumus;

8. pielietot praksē teorētiskās zināšanas.

PRETENDENTAM TIEK PIEDĀVĀTS:

• sociālās garantijas;

• labiekārtots dzīvoklis Koknesē.

Pretendentiem līdz 08.03.2017. plkst.16:00 (ieskaitot) personīgi jāiesniedz Kokneses novada domes kancelejā (2.kabinets, 2.stāvs) , Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā vai elektroniskā veidā dzintra.krisane@koknese.lv šādi dokumenti:

• pieteikuma vēstule;

• dzīvesgājums (CV), norādot pēdējo trīs darba vietu vadības tālr.Nr.;

• vēlama vismaz viena rekomendācija;

• sagatavots lēmuma projekts domes sēdei (ar personas iesniegumu var iepazīties pielikumā Nr.2 - SKATĪT ŠEIT);

• izglītību apliecinošs dokuments jāuzrāda darba intervijas laikā.

Ar amata pienākumiem var iepazīties pielikumā Nr.1 - SKATĪT ŠEIT.

Papildus informācija pa tālr. 65133630, 65133634, 26435216 (darba laikā).
 

Garos ziemas vakarus īsinot, Iršu sporta hallē aizvadīts novusa turnīrs. Vairāku nedēļu garumā mazie spēlētāji apguva novusa noteikumus un iemēģināja prasmes. Pieaugušie spēlētāji „atsvaidzināja” iemaņas.

lasīt vairāk