sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2014. gada 25. aprīlis
Vārda dienas svin: Līksma, BārbalaKokneses novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums privātpersonām

Kokneses novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums juridiskām personāmattīstības projekts

attīstības projekts

novada attīstība

Koknesē sacenšas basketbolisti un futbolisti

04.11.2010
 

Kokneses novada atklāto 2.sporta spēļu rudens posma sacensībās oktobra beigās par speciāli šīm sacensībām kaltajām medaļām sacentās basketbolisti un minifutbola spēlētāji.

Basketbolā par čempiona tituliem sacentās divas Kokneses novada komandas un par uzvarētājiem kļuva komanda, kuras sastāvā spēlēja Dāvis Kalniņš, Didzis Bērziņš, Zigmārs Šmits, Mārtiņš Gražulis un Mārtiņš Broks.

Minifutbola sacensībās piedalījās futbolisti no Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru, Aizkraukles un Neretas novadiem. Cīņā par bronzas godalgām Skrīveru komanda „Putni” ar 2:0 pārspēja komandu „D4D” no Neretas. Zelta medaļas izcīnīja Kokneses novada futbolisti: Reinis Kuzmas, Dāvis Kalniņš, Didzis Bērziņš, Kristaps Kovaļevskis, Ēriks Krupenkins un Mārtiņš Broks, kuri ar 4:0 pārspēja Aizkraukles komandu „Bunda”.

Nākošās sporta spēļu sacensības notiks 13.novembrī plkst.1100 Kokneses sporta hallē, kur sacentīsies galda tenisisti (vīrieši un sievietes) un šāvēji ar pneimatisko šauteni (vīrieši un sievietes). Nedēļu vēlāk, 20.novembrī Kokneses peldbaseinā, sacentīsies peldētāji. Ar sacensību noteikumiem un programmu var iepazīties mājas lapā www.koknese.lv, sadaļā Kokneses Sporta centrs. Ceram sagaidīt kuplu sportot gribētāju pulku!

Sporta spēļu galvenais tiesnesis Andris Vītols
 

5. novembrī Kokneses novada dome aicināja uzņēmējus uz tikšanos Kokneses Sporta centra telpās. Šī bija otrā tikšanās reize un, atsaucoties aicinājumam, ieradās sešpadsmit uzņēmēji un biedrību pārstāvji, kā arī četri pašvaldības darbinieki.

lasīt vairāk

Apstiprināts Kokneses novada domes projekta iesniegums Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069

16.11.2010
 

Apstiprināts Kokneses novada domes projekta iesniegums Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069 „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ar kopējo attiecināmo izmaksu finansējumu LVL 18 490,00 (Astoņpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit latu 00 santīmu), ko veido 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 22 mēneši – no 2010.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Projekta ietvaros Kokneses novada domes Attīstības nodaļā 2010.gada 1.oktobrī darbu uzsākusi projekta koordinatore un 2011.gada janvārī Sociālajā dienestā plānots pieņemt darbā sociālo darbinieku/-ci.

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī.

Ieguldījums tavā nākotnē!
 

29. oktobrī no Kokneses uz Rīgu devās Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, lai Izglītības un zinātnes ministrijā svinīgā pasākumā kopā ar izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvjiem parakstītu līgumu, kurā VIAA ar Kokneses novada domi slēdza vienošanos par 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta īstenošanu aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”. Tas nozīmē, ka pašvaldības līdzfinansējums šī projekta realizēšanai nav nepieciešams.

lasīt vairāk

Fotogalerija 18.11.2010

19.11.2010
 

18. novembrī Kokneses kultūras namā notika svinīgs Valsts svētku pasākums par godu Latvijas 92. dzimšanas dienai. Pasākuma laikā  uzrunu teica Kokneses novada priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis, atskatoties paveiktajos darbos Kokneses novadā, kā arī Kokneses Fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa iepazīstināja ar paveikto un plānotajiem darbiem topošajā Likteņdārzā, un, kā ik gadus, tika godināti Kokneses novada jaunie Goda pilsoņi, kurus ar priekšnesumiem iepriecināja Kokneses pašdarbības kolektīvi. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes valdes izsniegtas apliecības un piemiņas zīmes saņēma 1991. gada barikāžu dalībnieki. Plkst. 21.00 visi, kas vēlējās kopīgi aizdegt svecītes un nodziedāt Valsts himnu, tikās parkā pie koka skulptūras "Mūžībai".
Tā spožākā zvaigzne ir Latvija

22.11.2010
 

Vecbebru profesionālajā vidusskolā 16. novembrī Latvijas Valsts dzimšanas dienai veltītā pasākumā „Tā spožākā zvaigzne ir Latvija” Bebru pagasta iedzīvotājus svētkos sveica Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Kā dāvana svētkos mūsu Latvijai bija koncerts, kurā piedalījās PII „Bitīte” bērnu ansamblis (vad. Velga Feldmane), Bebru pamatskolas koris un ansamblis (vad. Liāna Haritonova), Vecbebru profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Kāre” (vad. Sarmīte Plūme), Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas deju kolektīvs „Mutulītis”(vad. Aija Rimša) un internātpamatskolas vokālie ansambļi (vad. Iveta Bērziņa), vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”(vad. Inta Balode) un pagasta vokālais ansamblis „Bitītes” (vad. Velga Feldmane).Koncerta priekšnesumi mijās ar pagasta skolu skolēnu un audzēkņu vēlējumiem savai tēvzemei – Latvijai.
 

4. decembrī aprit gads, kopš krāšņās, skanīgās pēcpusdienas Iršos – ar vēja nestiem baloniem dzidrajās debesīs, ar bravūrīgās čigānietes pareģojumiem, skanīgām runām, dejotāju un dziedātāju priekšnesumiem, laba vēlējumiem un pirmajām volejbola spēlēm jaunuzceltajā sporta hallē. Idejas autora – bijušā Iršu pagasta padomes priekšsēdētāja Pētera Keiša sākts, šis projekts tika īstenots pateicoties Kokneses novada domei, ES struktūrfondu līdzekļiem un celtniecības firmas „RRKP būve” prasmei.

lasīt vairāk

 

2010.gada 14.novembrī Kokneses novada atklātajās galda tenisa sacensībās Kokneses sporta hallē piedalījās labākie bijušā rajona tenisisti un viesi no Madonas un Jēkabpils novadiem.

lasīt vairāk

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra š.g. 3.decembrī aicina potenciālos un esošos lauku mājražotājus, lauku iedzīvotājus, kuri vēlas savai produkcijai papildus realizēšanas iespējas, vai arī vēlas mainīt vai paplašināt savu tradicionālo nodarbi laukos un citus interesentus, piedalīties seminārā – Lauku mājražotāju uzņēmējdarbības iespējas Latvijā.

lasīt vairāk