Zemgales Attīstības padomē jauna informācija un jaunas zināšanas21.02.2020

Zemgales Attīstības padomes ikmēneša sēde notika Jēkabpils novadā trīs izcilu Latvijas dižgaru Jāņa Akuratera, Aleksandra Grīna un Raiņa novadā. Pašvaldību vadītāji iepazinās ar novada, kurā mīt 4 478 iedzīvotāji, saimnieciskās dzīves, izglītības, kultūras un sociālā darba aktualitātēm. No pašvaldības izpilddirektores Guntas Dimitrijevas prezentācijas politiķi uzzināja, ka novada budžetā ieņēmumi nedaudz pārsniedz astoņu miljonus eiro, ka novadā ir četras vispārizglītojošās skolas – Ābeļu, Dignājas un Rubeņu pamatskola, kā arī Zasas vidusskola, ka izglītības darbiniekiem rasta iespēja bez maksas apmeklēt trīs veidu profesionālās pilnveides kursus, ko pedagogi labprāt izmanto, ka novadā izveidota un sekmīgi darbojas Kultūras pārvalde, kas ir netipiski lauku pašvaldībām, ka novadā ir trīs brīvdabas estrādes, darbojas 41 amatierkolektīvs, kultūras dzīvi bagātina amatniecības centrs “Rūme” un Sēlijas Amata prasmju muzejs Zasā.

printēt Lasīt visu ziņu

“Vecāku skoliņas” ceturtā nodarbība Kokneses pamatskolā – attīstības centrā19.02.2020

Kokneses pamatskolas – attīstības centra komanda saka lielu paldies visiem vecākiem, kuri apmeklē un aktīvi iesaistās “Vecāku skoliņas” nodarbībās, lai saņemtu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar bērnu intelektuālo un emocionālo audzināšanu, uzvedības problēmu risināšanu, mācītos darboties kopā gan gatavojot apsveikumus, gan dodoties uz teātra izrādi.

2019. gada 4.martā plkst.16.00 Kokneses pamatskola – attīstības centrs, turpinot savstarpējo skolas un vecāku sadarbību, piedāvā visiem skolēnu vecākiem, kā arī interesentiem no Kokneses novada, apmeklēt “Vecāku skoliņas” ceturto nodarbību, kuras laikā būs iespēja tikties ar psihoterapeitu “Pusaudžu resursu centra” klīnisko vadītāju Nilu Saksu Konstantinovu, lai runātu par bērniem ar speciālām vajadzībām ģimenē un sabiedrībā, kā arī par katrā ģimenē sarežģīto pusaudžu vecumposmu.

Pieteikšanās uz “Vecāku skoliņas” nodarbību Kokneses pamatskolā – attīstības centrā zvanot pa tālruni 65129248 vai rakstot e-pastā: kiac_metodiki@inbox.lv

printēt Lasīt visu ziņu

VARAM pārstāvji tiekas ar Kokneses novada iedzīvotājiem20.02.2020

13.februārī Kokneses tūrisma informācijas centrā Kokneses novada iedzīvotāji un  pašvaldības pārstāvji tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem, lai diskutētu par plānoto administratīvo teritoriālo reformu (ATR). Tikšanos apmeklēja pietiekami liels skaits iedzīvotāju, kas apliecina, ka mūsu novada ļaudīm ir svarīgi zināt, kādas pārmaiņas nesīs 2021. gads.

 VARAM Reformu nodaļas vadītājs Arnis Šults savā prezentācijā "Administratīvi teritoriālā reforma - izaicinājumi kas rada iespējas" klātesošos iepazīstināja ar ATR gaitu un galvenajiem mērķiem, kā arī skaidroja, kādēļ pēc VARAM uzskatiem pašvaldību reformu ir nepieciešams īstenot.

Attiecībā uz Kokneses novadu, VARAM pārstāvis informēja, ka pēc VARAM ministrijas izstrādātā plāna Kokneses novads kopā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas novadiem veidos administratīvo teritoriju – Aizkraukles novadu.  

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

LLU tuvojas noslēgumam Zemgales reģiona skolēnu labāko pētījumu recenzēšana19.02.2020

Februārī LLU sākusies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu recenzēšana, kurā iesaistīti 46 universitātes mācībspēki un zinātnieki. Zemgales reģiona konkurss norisinās, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos valsts konkursam. 

Jau no 21. februāra skolēniem būs pieejamas universitātes mācībspēku sagatavotās recenzijas, kas dos iespēju labāk sagatavoties darbu aizstāvēšanai. Šogad no Zemgales reģiona skolām izvirzīti 204 labākie zinātniski pētnieciskie darbi sešās dažādās zinātņu nozaru grupās. 

printēt Lasīt visu ziņu

Koknesieši Skolu debašu turnīrā 19.02.2020

Projekta "Līderu skola 2019/2020" ietvaros Latvijas Debašu asociācija "QUO Tu domā?" sadarbībā ar Līvānu 1. vidusskolu un ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu 2020. g. 15. februārī rīkoja Skolu debašu formāta turnīru "Līvāni Mini: World Schools Debate Tournament 2019/2020". Tajā piedalījāmies arī mēs - Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni Dāniels Auziņš, Una Gadzāne, Kristela Gžibovska un Kārlis Freimanis skolotājas Ingunas Kalniņas pavadībā. Šīs debates bija pirmā mūsu pieredze, turklāt debašu sarunu valoda bija angļu. Tas debates nedaudz apgrūtināja, bet mēs jutāmies ērti, jo angļu valodu zinām ļoti labi. 

printēt Lasīt visu ziņu

No 7. februāra papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs17.02.2020

Saistībā ar pieaugošajiem putnu gripas draudiem Eiropā Ministru kabinets 4. februārī apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”, kas stājās spēkā 7. februārī un nosaka papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs. 

Prasības noteiktas, lai mazinātu augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Viens no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikšana. Papildu pasākumu īstenošanas laiks atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.

Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, kas jāievēro no 7. februāra, aizliedz: 

printēt Lasīt visu ziņu

Informācija iedzīvotājiem18.02.2020

25. februārī Kokneses novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā apmeklētājus nepieņems, jo centra darbiniecēm mācību diena Rīgā.

printēt

Koknesiešu darinātie kvadrātiņi aizceļo uz Brilonu17.02.2020

Mūsdienu Hanzas dienas atdzima ar atjaunoto Hanzas dienu tikšanos 1980.gadā Nīderlandes pilsētā Cvollē un apvieno 195 dalībpilsētas no 16 valstīm. Ar  lepnumu atjaunotajās Hanzas dienās daudzus gadus piedalās arī Koknese. Nedaudz vairāk par simts dienām atlikušas līdz laikam, kad Vācijas pilsētā Brilonā notiks 40. Starptautiskās Hanzas dienas (4.-7.jūnijs), uz kurām pošas arī koknesieši. Bet jau tagad uz seno Hanzas pilsētu Brilonu, kurai šogad aprit 800 gadi, kopš pilsētai piešķirtas pilsētas tiesības, aizceļo čaklo Hanzas pilsētas Kokneses rokdarbnieču darinātie darbi.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (15)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top