Drukas resursa adrese: http://www.koknese.lv/izglitibas_iestades/bebru_pamatskola
Drukas datums: 11:54:21 23.09.2019

Bebru pamatskola

Bebru pamatskola, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5135
56.720119 25.490023

SKOLAS  misija

Likt  sajust  katram  skolēnam,

ka viņš ir unikāls  un  vērtīgs cilvēks 

un  kopā  ar  pamatizglītību  saņem

MĪLESTĪBU  UN  UZMANĪBU

sakārtotā  vidē.

Bebru pamatskola dibināta 1944.gadā. Līdz tam bijušas divas skolas – Bebru pagasta „Skoliņās” un Jaunbebru pagastā.

Pirmā Jaunbebru pagasta  skola  dibināta 1860.gadā.   Tā atradās  pie  Kokneses – Ērgļu lielceļa , 4 kilometrus  no Jaunbebru pils.  1891.gadā skolu pārcēla uz „Recijām”.

1921.gadā skola  pārcēlās uz  Jaunbebru pili, kurā tika nodibināta sešklasīgā pamatskola.  Pilī  skola darbojās līdz 1944.gada septembrim, kad atkāpjoties to nodedzināja vācieši.

Šīs skolas pēdējie direktori bija Kārlis Āboliņš – kara laikā emigrējis uz Vāciju,  kur arī miris,  un  Artūrs  Šmits – direktors līdz 1944.gadam.

Pēc Jaunbebru pils nodedzināšanas 1944.gada oktobrī Vecbebru muižas kungu izbraucamo zirgu staļļu telpās iekārtoja Bebru nepilno vidusskolu.  Tās  pirmā direktore – Tonija  Jostsone.  1945.gadā skolu pārdēvēja par Bebru – Jaunbebru  7 – gadīgo pamatskolu.

„Skoliņās”  1. – 4. klašu Vecbebru pamatskola darbojās no 1869. – 1963.gadam.

No 1967. līdz 1989.gadam par skolas direktoru  Bebru pamatskolā strādāja  PĒTERIS  ČUDARS. Pateicoties viņa nesavtīgajam darbam un enerģijai, 1975.gadā skolēnu rīcībā tiek nodotas jaunas telpas, kurās skolas atrodas arī patlaban.

No 1989.gada skolas direktors bija OSVALDS  MALAŠEVSKIS. 1999.gadā par skolas vadītāju sāk strādāt  AIJA  SKUDRA, bet no 2012. gada skolas darbu vada LIDIJA DEGTJAREVA.

2005.gada  30.aprīlī  tiek  noorganizēts  skolas  2.salidojums, kurā tiek iesvētīts karogs un pirmo reizi dziedāta skolas HIMNA.

 Pašlaik

 Skola  realizē vispārējās pamatizglītības programmu.  Skolā darbojas interešu izglītības programmas.

Skola akreditēta līdz  2019. gada 19. martam.

 Skolas  tradīcijas

 • Zinību diena
 • Vecāku  nedēļa
 • Skolotāju diena
 • Rudens svētki un tirdziņi
 • Lāčplēša diena
 • Latvijas svētki
 • Ziemassvētku pasākumi
 • 1. – 4. klašu kombinētā olimpiāde
 • Labestības nedēļa
 • Tēvu  diena
 • 25.marta piemiņas pasākums
 • Ģimenes diena – izstāde
 • Pēcpusdiena talantīgākajiem skolēniem
 • Sporta dienas
 • Volejbola  maratons     
 • 9.klases skolēnu Pēdējā  zvana dienas koncerts vecākiem un skolas  kolektīvam
 • Fotografēšanās skolas GODA GRĀMATAI
 • Izlaidums
 • Ekskursijas
 • Diskotēkas

Skolas  HIMNA

  Vārdu  autore:  Sarmīte  Rode – 1985. gada absolvente
Mūzikas  autore:  Liāna  Haritonova – mūzikas skolotāja

Mana  skola,  saules  ielokā,
Jauna  paliksi  arvien.
Manas  baltās  bērnu  dienas
Ciešā  pavedienā  sien.

Piedziedājums :
No  tevis  kā  no  mātes
Man  projām  neaiziet,
Kā  putnēns  ligzdā  tavā
Es  gribu  atgriezties!

Savu  prieku,  savas  sāpes
Varu  es  tev  izstāstīt.
Tava  mīlestības  gaisma
Pāri  maniem  gadiem  spīd.

Lai  mums  vienmēr  pietiek  spēka
Savus  sapņus  dzīvē  nest!
Un  kā  ozoliem  un  liepām
Pretī  saulei  zarus  plest.

DOKUMENTI
Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Bebru pamatskola