Drukas resursa adrese: http://www.koknese.lv/izglitibas_iestades/kokneses_novada_pirmsskolas_izglitibas_iestade_gundega
Drukas datums: 23:27:27 09.08.2020

Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāde Gundega

Lāčplēša iela 7, Koknese, Kokneses novads, Latvija, LV-5113
VadītājaRita Gabaliņa(+371) 26363672apmeklētājus pieņem pirmdienās, otrdienās 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.30 vai individuāli vienojoties
Medmāsa Inese Krēgere(+371) 28330679
Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Liene Andžāne(+371) 26345980
56.644699 25.430944
 • Iestādes moto: Caur rotaļām uz zinībām
 • Misija: Mīlēt, saprast, audzināt un mācīt
 • Mērķis: Audzināt intelektuāli un fiziski aktīvus bērnus ar savu „ES” apziņu, vēlmi izzināt un mācīties
 • Iestādes uzdevums: Nodrošināt labvēlīgu vidi, kurā katrs spēj iegūt kvalitatīvu izglītību un attīstīties intelektuāli, emocionāli, morāli, sociāli un fiziski

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē trīs licencētas programmas:

 • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311

Programmās iekļautas:

 • logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem
 • psihologa individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem
 • speciālā pedagoga individuālās nodarbības
 • ārstnieciskās vingrošanas individuālās nodarbības bērniem ar stājas problēmām
 • veselības veicināšanas un izglītības programma 5-6-gadīgajiem bērniem „Nu es jūtos labi, esmu vesels, protu pielāgoties visdažādākajām situācijām”.

Pēcpusdienās piedāvājam iespējas piedalīties:

 • ritmikas nodarbībās
 • vokālajā ansamblī

Iestāde ir atvērta katram, dodot iespēju ieskatīties un piedalīties bērnu audzināšanas un attīstības darbā

Veidlapu, iesniegumu paraugi

Dokumenti
Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāde Gundega